[Pachacamac and Pachacamac Islands]

Pachacamac, Lima, Peru, June 1, 2012