[Orange-backed Troupial]

Pousada Piuval, Mato Grosso, Brazil, August 2, 2010