[Brazilian Teal]

Guapi Assu, Rio de Janeiro State, Brazil, July 17, 2010