[White Ibis]

Black Creek Center, SW Miami-Dade County, February 25, 1999.